Bağımlı değişken nedir? (Ticari terimler kategorisi)

(Dependent variable) Değeri, başka değişkenlerin alacağı değere bağlı olarak belirlenen bir değişken. Örnek: y = 5x + 4 eşitliğinde y bağımlı, x ise bağımsız değişken durumundadır. Çünkü x’e bir değer verilince y’nin değeri de belirlenmiş olur.